Sneeuwbal-handtekeningenactie

Koop gentech-vrij!

Wij vragen regering en bedrijfsleven om gentech uit ons voedsel te weren. Met genetische manipulatie (gentech) worden ongehoorde risico’s genomen. Dat hoeft u niet te slikken ! Doe mee met onze handtekeningenactie en laat uw vrienden en kennissen ook meedoen. Juist door dit sneeuwbaleffect hopen wij zo veel mogelijk handtekeningen te kunnen verzamelen, en te presenteren aan de regering.

Hoe kunt u meedoen ? Verover in 5 stappen uw vertrouwde voedsel terug:

  1. Kopieer, vóór het invullen, deze brief zoveel als nodig is. Vul daarna voor uzelf een kopie in, en bewaar dit origineel voor later.
  2. Vul het antwoorddeel in en stuur het op aan: NPG actie, postbus 92066, 1090 AB Amsterdam.
  3. Overhandig het formulier persoonlijk aan uw vrienden, kennissen, buren, met het verzoek hetzelfde te doen als u. (Hoe spoediger, des te beter het sneeuwbaleffect! Verspreid beter niet lukraak huis-aan-huis, daar is deze tekst minder geschikt voor.)
  4. De actie loopt tot en met augustus 2001. (U kunt het verloop van de actie volgen op www.stopmanipulatie.nl).
  5. We hebben ook uw financiële steun hard nodig, onze eigen middelen zijn zeer beperkt ! Uw geld wordt goed besteed: de meesten van ons werken zelfs onbetaald hieraan. Ons giro nr. is 8201522 t.n.v. NPG te Amsterdam.

Achtergrondinformatie kunt u bij ons opvragen, of vinden op onze website. Omstreeks september 2001 presenteren wij premier Kok de handtekeningen. Bedankt voor het meehelpen !

inzenden voor 31-8-2001 (kijk voor evt verlenging op onze site.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - invulgedeelte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geachte premier Kok,

Ik ben bezorgd om de voorbarige toelating van genetische manipulatie in onze voeding. Ik vraag u en het kabinet zeer dringend om alle genetisch gemanipuleerde voeding te verbieden en van de markt te halen !

[ ] Dhr [ ] Mevr. Voorletters: ________________________________ 0101w

Naam: ________________________________________________________

Straat : ____________________________________ Huisnr : ____________

Postcode : __________________ Woonplaats : _______________________

Tel. : _____________________________ fax : ________________________

e-mail : ________________________________________________________

geboortedatum : ___ ___ _____

datum : ___ ___ _____ Handtekening : ________________________

(dit deel is bestemd voor het NPG, niet voor premier Kok:)

[ ] ik maak een eenmalige gift over aan het Nederlands Platform Gentechnologie op girorek 8201522 o.v.v. "gift"

[ ] ik steun het NPG jaarlijks (lidmaatschap minimaal f 12,- per jaar) en ontvang de nieuwbrief. o.v.v. "nieuwe abonnee"

[ ] stuur mij meer informatie over het N.P.G. (zie ook onze site)

[ ] ik ben bereid om, op een zaterdag, naar Den Haag te komen voor een protestmars.

[ ] ik wil geen verdere informatie ontvangen over het verloop van de campagne en mijn adres wordt niet opgenomen in het adresbestand van het NPG

[ ] overig:

blanco ommezijde kan ook gebruikt worden voor handtekeningen!