Belangrijke data gentech


21 december 2000 Int. Agrarische Hogeschool - Larenstein, Velp - Forumdebat over biotech en planten. - 9:00u t/m 12:30u - Info aldaar.
10 november 2000 (Vr) Startschot publiek debat xenotransplantatie in Den Haag Van 12:30 tot 18:00 in de Nieuwe of Litteraire Societeit de Witte, Plein 24, Den Haag. Georganiseerd door Consument & Biotechnologie, samen met het Rathenau Instituut en de Hogeschool van Utrecht. Aanmeldingen: vraag info bij jstokroos@consumentenbond.nl. Misschien meer info op www.xenotransplantatie.nl.
8 november 2000 (Woe) lezing Gentechnoologie en Voeding in Wageningen ir. Esther Kok van het RIKILT vertelt wat gentechnologie is, wat er al op de markt is, en hoe de voedselveilighied wordt beoordeeld en hoe de regelgeving is over toelating en etikettering. 20.00 De Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Wageningen. Toegang f 20,-. Inlichtingen: 0317 411 483.
27/28 oktober 2000 Symposium integriteit van het organisme
3 oktober 2000 Gentech congres Life sciences 2000 in Lelystad.

Datum Laatste wijziging: 06-januari-2001


  Top Sub-menu Hoofdmenu.