Overzicht agronomische en ecologische aspecten van genetisch gemanipuleerd voedsel.

Inleiding

De industriële landbouw is aan het vastlopen.  Op de uitgeput rakende grond is steeds meer kunstmest nodig, en met minder resultaat, en tegen plagen zijn meer en zwaardere vergiften nodig.

Het toch al in slechts geringe mate door de overheid gestimuleerde onderzoek naar duurzame landbouwmethoden, zoals biologische technieken, wordt de laatste jaren nog verder afgeknepen: men wedt nog op slechts één paard: genetische manipulatie van voedselgewassen.

De verwachtingen hiervan zijn namelijk erg hoog gespannen, mede als resultaat van de miljoenen-kostende propaganda-campagnes van de industrie richting beleidsmakers.  Als deze beloften echter niet waargemaakt kunnen worden, en daar ziet het naar uit, is dat rampzalig voor de toekomst van de landbouw.  Daarnaast heeft deze technologie heeft echter nog een keerzijde: de risico's zijn groter dan door sommigen verwacht.

De beloofde voordelen zijn duidelijk: hogere opbrengsten, minder gif.  Grondiger analyse geeft echter een heel ander beeld.  Hier volgt een overzicht van de problemen. <Top>


Landbouwkundig:

genetische manipulatie (GM) kan veel minder oplossen dan men pretendeert, en genereert nieuwe problemen: <Top>

toepassingen

<Top>

agrariërs

<Top>


Ecologisch:

 Over de effecten op het ecologisch systeem als geheel kan de wetenschap weinig zeggen.  Dat zal wel  altijd de capaciteit van onze modellen te boven gaan.  Over deeleffecten kan soms wel een uitspraak gedaan worden.  En hier is wetenschappelijke consensus ver te zoeken, waarbij moet worden opgemerkt dat slechts weinig onderzoekers onafhankelijk van financieel belanghebbenden kunnen opereren. <Top>

algemeen

De transgene eigenschappen kunnen gemakkelijk ontsnappen naar andere organismen.

<Top>

kennis

<Top>

plaagwerende GM-gewassen

<Top>

Gif-resistente GM-gewassen

<Top>


Resumerend:

Het is mijn mening dat de toelatingsprocedures simplistisch en volstrekt onvoldoende zijn, en dat het gros van het veiligheids-onderzoek geschiedt met een te beperkte onderzoeksopdracht.  Voorstanders van GM ontkennen de onveiligheid, maar geven tegelijkertijd toe dat er nog wel meer onderzoek noodzakelijk is, hetgeen tegenstrijdig is. En het bestaan van case-studies waarin een bepaald probleem niet is geconstateerd, bewijst niet dat het probleem er niet is, zeker niet als er ook onderzoek is dat het tegendeel constateert !

Een moratorium, totdat veiligheid wél gegarandeerd kan worden, is dringend nodig.  Het internationaal erkende voorzorgprincipe bestaat niet voor niets.  De risico's van GM zijn op deze manier vooralsnog te groot, terwijl de maatschappelijke winst hoogst twijfelachtig is. <Top>

door drs. (exp. fysica) T.R.M. Kuiper, verbonden aan het Jongeren Milieu Aktief  en aan het Nederlands Platform Gentechnologie.

Datum: 9-4-2000, gecorrigeerd 15 aug 2000

  Top Sub-menu Hoofdmenu.