Aanvullingen

4 januari 2001: Aventis bij slechtse bedrijven 2000
Multinational Monitor voegt Aventis vanwege deze affaire in de top-10 van de slechtste bedrijven.
http://www.essential.org/monitor/mm2000/00december/enemies.html

13 januari: 'dit is nog maar het topje van de ijsberg'
Texaanse hoogleraar milieurecht Thomas McGarity schrijft een rapport voor de Consumer
Federation of America waarin de regering van de VS ervan wordt beschuldigd haar verantwoordelijkheden om genetisch gemodificeerd voedsel in de gaten te houden niet neemt.
'StarLink is geen geisoleerd geval', zegt McGarity. Het incident is volgens hem een bewijs van 'een uitgebreid en gecompliceerd regulatie-poppenkast, dat pretendeert wetenschap te zijn.'

Het rapport doet een aantal aanbevelingen, waaronder:

* het verlaten van de aannaame dat gentech voedsel 'wezenlijk gelijkwaardig' is aan bestaand voedsel,

* uitgebreide testen te vereisen door zowel de producenten als de overheid,

* verplichte etikettering van producten met meer dan een verwaarloosbare hoeveelheid gentech materiaal,

* verplicht overleg met federale controle-instanties over de testgegevens en marketingplannen.

Lisa Dry, een hoge piet bij de Biotechnology Industry Organization, die gentech bedrijven vertegenwoordigt, zei dat zij hetzelfde proberen te bereiken als de consumentenorganisatie; vertrouwen in het regulatiesysteem. Ze verwacht dat er nieuwe regels van het FDA zullen komen, waaronder vrijwillige etikettering.

Naast voordelen ziet de consumentenorganisatie als nadelen van gentech voedsel dat het allergene reacties kan veroorzaken, en toxische eiwitten. De gewassen kunnen de ontwikkeling van antibiotica resistentie versnellen, gewassen in 'superonkruiden; veranderen die moeilijk te bestirijden zijn, de biodiversiteit aantasten en de populaties verminderen van gunstige insecten en andere organismen.

18 januari 2001: Aventis vraagt EPA om StarLink toelating te schrappen
Het EPA maakt in januari bekend dat Aventis SA de toelating wil laten intrekken. Het EPA zal dit 20 februari in laten gaan.
Aventis maakt bekend dat ze alle StarLink hebben opgekocht op 75.000 bushel na.

7 februari 2001: Greenpeace dumpt StarLink mais bij EPA
Greenpeace dumpt een berg StarLink mais voor het kantoor van het EPA als Christine Todd Whitman er komt werken. Verwacht wordt dat Whitman Linda Fisher benoemd als Deputy Administrator van het EPA. Fisher is alweer een gentech voorstander die in de regering van George W. Bush aan het werk komt, terwijl er al tenminste 4 mensen op belangrijke posities terecht gekomen zijn die banden hebben met beruchte multinational Monsanto. Woordvoerder Charles Margulis van Greenpeace: 'De regering Bush geeft ons voedsel schaamteloos in handen van de gengiganten. Christy Whitman staat erom bekend bekend dat ze smerige industrie voortrekt voor wetenschappelijke voorzorg, en de banden met Monsanto zullen zeker zorgen voor meer voedselvervuiling'.
(meer info: kimberly.wilson@sfo.greenpeace.org)


8 februari 2001: Fortune vat affaire samen
In een overzicht van Fortune kunt u kijken hoe dit blad naar de affaire kijkt.
Interessant is de reactie van ene Johnson van het EPA, die razend is op Aventis. Dit incident zal de acceptatie van deze belangrijke technologie vertragen, denkt hij. 'Dit is een enorm belangrijke technologie. We vertrouwden dat Aventis het goed zou behandelen, maar dat deden ze niet.' Kennelijk is het EPA niet geheel objectief.

8 februari: meer Amerikaanse boeren claimen schade
Boeren uit Polk County, Iowa hebben een rechtszaak aangespannen tegen Aventis, de producent van de transgene maïs 'Starlink'. De boeren eisen vergoeding voor de financiële schade die zij hebben geleden omdat hun maïsoogst is gecontamineerd met Starlinkmais. Als gevolg daarvan konden zij hun opbrengst niet verkopen aan grote exportmarkten als Japan en Zuid-Korea.

Eerder hebben ook boeren in Nebraska en Illinois en andere delen van Iowa soortgelijke zaken aangespannen tegen Aventis. Enkele weken geleden kwam Aventis met 17 staten overeen dat het bedrijf boeren en verwerkers zou vergoeden, wanneer zij inkomsten zijn misgelopen als gevolg van verontreiniging met Starlink. De rechtszaken van de boeren doet vermoeden dat niet iedereen vertrouwen heeft in de overeenkomst tussen Aventis de staten. Van: http://www.cropchoice.com, via C&B nieuwsbrief.

12 februari: Aventis ontslaat topmensen
Aventis SA heeft het hoofd van de VS gewas-wetenschap divisie ontslagen samen met twee andere topmanagers. Volgens mensen die het bedrijf volgen heeft voorzitter Alain Godard van Aventis CropScience world-wide om huiun ontslag gevraagd 'om het vertrouwen te herstellen'. De affaire heeft het bedrijf al 100 miljoen euro gekost, en dat bedrag groeit.
De ontslagen Mr. Delage, die al meer dan 20 jaar in (voorgangers van) het bedrijf zat, weigerde commentaar, net als de ontslagen Ms. Weiner. Mr. Makowski was niet bereikbaar voor commentaar.
Wall Street Journal 12 feb 2001, via Biotech Activists

1 maart 2001: StarLink in zaaigoed gevonden
Er is StarLink mais aangetroffen in zaaigoed voor dit jaar. Dit is problematisch omdat het praktisch onmogelijk is het te scheiden. Hoeveel van het zaaigoed besmet is is niet bekend.
Aventis heeft inmiddels 94 million bushel besmette mais opgekocht, wat ze vertalen in 28,000 truckladingen, 15,000 treinwagons en 285 schepen met besmette mais. Washington Post

7 maart 2001
1) Het US Agriculture Department maakt bekend dat 1% van het mais zaadgoed besmet was met StarLink.
2) Het USDA zegt toe besmette zaadvoorraden op te kopen van kleine zaadbedrijven, mits ze geen StarLink leverden. Ze betalen $35-$50, marktprijs is $75. Ze sluiten niet uit dat ze Aventis hiervoor aansprakelijk zullen stellen.
3) De National Corn Growers Association waarschuwt boeren om een StarLink-free certificaat te eisen voor hun zaadgoed.

8 maart 2001: StarLink gevonden in 'gentechvrije' maisburgers in de VS
Volgens Greenpeace heeft Kellog's gegarandeerd dat de producten gentech-vrij zou zijn maar Kellog's spreekt dit tegen.

20 maart 2001: Allergie onderzoek
Er zijn een dozijn Amerikanen die allergische reacties gemeld hebben die te maken kunnen hebben met de StarLink mais.

30 maart 2001: verkoop Taco Bell stabiliseert
1000 filialen van Taco Bell kwamen vorig jaar in financiele problemen door de bij hen geconstateerde besmetting. Ze kamepn nog met schulden maar verwachten er weer bovenop te komen (Reuters, 30 maart 2001).

April 2001: Boeren plannen toch meer GMO gewassen
http//www.planetark.org/dailynewsstory.cfm?newsid=10332

April 2001: Er wordt toch minder mais verbouwd, zegt American Corn Growers Association
.... (link volgt)

25 april 2001: Aventis hoopt dat regering Bush norm verlegt
Aventis probeert de regering Bush ervan te overtuigen dat door een bepaald proces StarLink onschadelijk is in de voedselketen. Het blijkt ook dat 430 miljoen bushel mais besmet was.Will biotech corn get to the plate?    Rule shift could aid StarLink


25 april 2001 StarLink in meer eten gevonden dan gemeld werd
StarLink is in meer voedsel gevonden dat eerst gerapporteerd werd, blijkt uit documenten van de federale overhied. Bron: United Press International http://enn.com/news/wire-stories/2001/04/04252001/upi_starlink_43214.asp (of: lokale link).

11 mei 2001 StarLink zaak maakt Japan afkerig van gentech graan
Japanse consumenten vertrouwen gentech producten niet meer. De Japanse voedselproducenten zijn wantrouwig over het scheiden van gentech en traditioneel.
StarLink issue fuels Japan opposition to GM wheat

25 mei 2001 Gentech aardappel teruggehaald in Japan
In Japan is de snack 'O'Zack' teruggehaald omdat er sporen NewLeaf Plus potato in gevonden zijn.

14 juni 2001 Geen allergie gevonden bij 17 klagers
Bij 17 mensen die zeiden dat ze allergisch reageerden op producten die waren besmet met StarLink zijn geen sporen van allergische reactie in het bloed gevonden.

18 juni Kritiek op conclusies allergie onderzoek
Friends of the Earth noemt zwakke plekken in het onderzoek, die eerder ook al door allergie-experts in de EPA naar voren waren gebracht.

13 juni coalitie Genetically Engineered Food Alert wijst op zwakke punten allergieonderzoek
Een coalitie van groepen wijst erop dat er veel meer meldingen zijn van allergie dan de paar mensen die onderzocht zijn. Ook wijzen ze erop dat een advies van hhet Science Advisory Panel genegeerd is.

4 juli: Starlink ook in 'white corn' terecht gekomen
Omdat het Starlink gen alleen in gele mais is ingebouwd, zijn veel voedselproducten uitgeweken naar witte mais. Een allergische reactie bij een burger leidde tot de vondst van het Starlink gen in Tortilla chips die met witte mais bereid waren. Het is nog niet duidelijk of het gaat om gele mais die in de witte mais terecht is gekomen of om genetische vervuiling.

17 juli: EPA: Nog maar weinig Starlink corn in voedsel
Een optimistische blik. Aventis dringt weer aan de norm aan te passen. EPA denkt dat Starlink over 2 of 3 jaar uit het voedsel is. [in het artikel van 19 juli zeggen 'experts' dat dat in 4 tot 5 jaar kan]

18 juli 2001: Amerikaan zegt jeuk te krijgen van StarLink

19 juli 2001 Te weinig data voor allergie onderzoek EPA
Een panel van deskundigen vindt dat het allergie onderzoek te weinig gegevens aanbood om de norm voor Starlink mais vervuiling te versoepelen, waar Aventis om vraagt.
"It reduces our concern, but can not eliminate our concern about these individuals reacting to Cry9C protein," zei Dean Metcalfe tegen The Wall Street Journal.
Ook Reuters kwam met het bericht (18 juli) en Planet Ark (30 juli).

30 juli 2001 EPA laat geen spoor StarLink toe in producten voor menselijke consumptie
Het EPA vindt dat er niet genoeg redenen zijn om tolerant te zijn voor StarLink, waar Aventis om verzocht. Maar ze wijzen het verzoek van Aventis formeel niet af. Bewijzen van tolerantie, aldus dhr Johnson van het EPA, zou jaren duren. Intussen verdwijnt Starlink volgens hem uit de voedselketen.

augustus 2001 Bt en schade aan de darmen
Een abstract en referenties over wetenschappelijk onderzoek naar schade die het gen aan de darmen kan toebrengen.

4 sept 2001 Aventis en EPA wisten van vervuiling
Bij een onderzoek in opdracht van Aventis gaven meerdere boeren aan dat ze niet wisten wat er met de mais gebeurd was.