Links

Index van dit hoofdstuk.

ConsUmenten info.

<Top>

Gentech critici

NGO's en aktiegroeperingen

Sociale Organisaties

Kritische bedrijven

Bedrijven, die bewust gentech vrije producten verkopen of waarbij de directie openlijk ageert tegen de ontwikkelingen op gentech gebied.

Overigen.

<Top>


Maatschappij kritische sites

<Top>


Informatieve sites

<Top>


Politieke partijen en regeringsorganisaties

Gentech kritische politieke partijen (zowel links als rechts.)

Ministeries en overheidsorganisaties

Politieke internationale organisaties

<Top>


Gentech tolerante organisaties

Gentech tolerante instituten

Gentech onderzoeks laboratoria

Nederland

Onder gentech laboratoria wordt ook verstaan als een bedrijf gentech proefvelden heeft, maar nog geen (nergens op de wereld) gentech producten op de markt brengt. In dit opzicht dient een proefveld ook als een laboratorium beschouwd te worden. (Lijst nog NIET compleet)

Internationaal

Gentech producenten

Nederland

Onder gentech producenten wordt verstaan als een bedrijf zelf of een dochter van een bedrijf ergens gentech producten op de markt brengt. Er staat dan ook vermeld waar. Indien een bedrijf een gentech product in Nederland op de markt brengt of wil brengen staat dat expliciet vermeld.

Internationaal.

<Top>

Hoofdmenu.