Belangrijke data patenten.

derde week in januari 2001 Bespreking van de octrooirichtlijn EU98/44 in de tweede kamer.

eind oktober NPG stuurt mede namens andere maatschappelijke organisaties een brief aan het parlement waarin wordt uiteengezet waarom de Patentenrichtlijn nog niet moet worden opgenomen in de Nederlandse Rijksoctrooiwet.

Datum Laatste wijziging: 07-januari-2001

  Top Sub-menu Hoofdmenu.