Patenten op leven

Wat willen we bereiken?

Politiek
Op dit moment (maart 2001) is de Europese Octrooirichtlijn nog niet geimplementeerd in Nederland. Er zijn dus een paar dingen die we willen bereiken:

- herbespreking van de octrooirichtlijn op Europees niveau, om de ongewenste kanten uit te sluiten. Er zijn aanwijzingen dat België en Frankrijk initiatieven in deze richting willen gaan nemen, maar de stap is nog niet gezet.

- amendering van de richtlijn in Nederland, om in Nederland ongewenste patenten onmogelijk te maken. Dit is trouwens volgens een advies van de Raad van State van het Koninkrijk niet toegestaan, omdat het niet in lijn is met het doel van de richtlijn om de wetgeving in heel Europa hetzelfde te maken (harmonisatie).

- amendering van de octrooirichtlijn op Europees niveau. Het ziet ernaar uit dat Duitsland in elk geval op ethische punten zal proberen op Europees niveau de richtlijn te laten wijzigen. Het zou goed zijn als ook Nederland dit steunt.

Wat kunt u hier aan doen?
Politiek

* vraag bij ons de Prodi aktiekaarten aan; dit zijn voorgedrukte kaarten waarin u voorzitter Prodi van de EU oproept om de richtlijn opnieuw te bespreken. Dit blijft zinvol.

* als u een organisatie vertegenwoordigt, dan kunt u zelf contact opnemen met beleidsmakers, of u kunt aangeven dat u onze brieven aan de Tweede Kamer wilt mede ondertekenen.

Dagelijks leven

* kies voor kleinschalig, lokaal, liefst biologisch,
* ondersteun kleinschalige (biologische) zaadvermeerderingsbedrijfjes en projecten die biodiversiteit en vrije uitwisseling van zaden bevorderen.

En

* verdiep u erin en activeer anderen (kerk, vereniging, enz)

* steun organisaties die zich inzetten tegen de octrooirichtlijn, naast ons onder andere de Dierenbescherming.

* overtuig het bestuur van een maatschappelijke organisatie waar u lid van bent om onze brieven mede te ondertekenen.