Het Europees Octrooibureau
Het Europees Octrooibureau (European Patents Office, EPO) heeft in september 1999 het huishoudelijk reglement zodanig aangepast dat patenten op leven mogelijk werden. Dit is in strijd met het doel waarmee dit bureau is opgericht, namelijk het handhaven van het Europees Octrooiverdrag.

Er is geen instantie waar hiertegen kan worden geklaagd.