NPG Nieuwsm@il No.1.

NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)

(c) 1999 NPG. Patents Pending. ;-)

NPG-nieuwsm@il is een wekelijkse bundeling van highlights en artikelen op het gebied van "Gentechnologie" en "Patenten op Leven" en wordt uitgegeven door Vereniging Nederlands Platform Gentechnologie (NPG).

Colofon:

samengesteld door onze correspondent Wytze de Lange (WdL)
eindredactie: Micha Kuiper, NPG.

Nederlands Platform Gentechnologie
t.a.v. redactie NPG-nieuwsm@il
postbus 92066
1090 AB Amsterdam
(bezoekadres: Minahassastraat 1 - 1094 RS A'dam - kamer 211)
tel.: 020-6684.085
fax.: op aanvraag
email: info@platformgentechnologie.nl
web: www.platformgentechnologie.nl
girorek.: 820 1522 t.n.v. NPG - Amsterdam

 1. 80% van de Japanse voedselfabrikanten geeft in een enquete aan te willen switchen naar ggo-vrije soja en mais. Wel worden hierdoor prijsverhogingen verwacht. Japanse bedrijven betalen hoge premies (tot 50% extra) voor ggo-vrije soja en mais.

 2. De voorzitter van het Produktschap Canadese Tarwe vraagt om scheidingsmaatregelen van ggo-tarwe en gerst voor deze op de markt komen.

 3. Pioneer Seeds laat weten dat voor een aantal maisvarieteiten er volgend jaar alleen maar ggo-versies verkrijgbaar zullen zijn.

 4. Canadese wetenschappers vormen een coalitie om gentech te steunen.

 5. In Amerika is de Safe food coalition van de grond getild, een verbond van gentechgiganten en voedselindustrie om gentech in een gunsitig daglicht te stellen.

 6. Novartis wil de samenwerking met publieke instellingen (universiteiten e.d) uitbreiden.

 7. OECD gaat een consultatieronde doen met NGO's op 20 november a.s. over gentech en voedselveiligheid. Dit i.v.m. het verzoek van de G-8 om advies inzake gentech in de landbouw. http://www.oecd.org/subject/biotech

 8. In Engeland wordt meer en meer aandacht gevraagd voor gentechingredienten in veevoer en diervoeding. Volgens Monsanto woordvoerders kan dit een ramp worden voor de gentechindustrie.

 9. Xenoexperimenten bij mensen beginnen waarschijnlijk binnenkort. Veel zorg over virusbesmetting/epidemieen.

 10. De FDA (Food and Drug Administration) gaat de komende weken een drietal publieke bijeenkomsten houden over gentechvoedsel.

 11. Het Amerikaanse patentenbureau heeft het patent op de Ayahuasca plant (een geneeskrachtige plant uit Zuid-Amerika) ongeldig verklaard. Het patent was aangevochten door inheemse volkenorganisaties. Het patent werd ongeldig verklaard op grond van "prior art" d.w.z. de beschreven eigenschappen waren reeds bekend.

 12. Op uitnodiging van de gentechindustrie hebben een twintigtal wetenschappers nader gekeken naar de risico's van Bt mais op Monarchvlinders. In tegenstelling tot wat met name de Amerikaanse pers meldde, waren de wetenschappers behoedzaam en vroegen om meer onderzoek, aldus een waarnemer ter plekke.

 13. Medisch gentechonderzoek in de V.S heeft al tot een aantal overleden patienten geleid. Het overlijden van de patienten is niet bij de gezondheidsinstanties gemeld.

 14. Zuid-Korea is bezig om etiketteringsregels voor ggo's te ontwerpen. Ook in China wordt een dergelijk geluid hoorbaar.

 15. Een groeiend aantal senatoren in het Amerikaanse congres begint aan te dringen op etikettering van ggo's.

 16. Het Europees Parlement wil discussie met de Commissie over de recente beslissing gentechvrij voedsel met 1% besmetting te accepteren. Het EP wil hierbij inspraak en vindt de 1% te hoog.

 17. Een brede colaitie van NGO's in de VS plaatst paginagrote advertenties over de nadelen van gentech in grote dagbladen in de VS.

 18. Een groep wetenschappers van het John Innes Centre in Engeland (meestal voor gentech) heeft al eerder dit jaar een studie gepubliceerd over de mogelijkheden van het HIV virus en het in ggo's veel gebruikte Bloemkoolmozaiekvirus om te recombineren. Dit kan!

 19. Een coalitie van NGO's in de VS gaat een rechtszaak aanspannen tegen de gentechindustrie i.v.m. de machtsconcentratie in de zadensector.

 20. Het jongste gerucht gaat over een mogelijke fusie tussen Monsanto en ..... Novartis.

 21. Het Bt patent van Novartis is in Amerika ongeldig verklaard, wat een gevoelige klap is voor Novartis.

 22. De WTO onderhandelingen trekken uiteraard veel aandacht. Landbouw en gentech zouden wel eens het struikelblok kunnen gaan vormen.

 23. AVEBE wil toch doorgaan met gen-aardappels. Vraag is hoeveel hectare dit jaar illegaal verbouwd is.

 24. Brazilie's Biosafety commissie weigert vergunning aan AgrEvo voor proefvelden met gg-rijst omdat niet is aangetoond dat er geen milieurisico's zijn.

 25. VAI, de voedselindustrie organisatie had enquete gedaan naar houding van consumenten t.a.v. voedselveiligheid. Een van de uitkomsten was dat slechts 12% van de ondervraagden positief staat tegenover gentech in de landbouw.

 26. Bij het Europees Hof van Justitie is zitting begonnen over vraag van Franse Raad van State over Bt mais. Mening rechter 25 november, uitspraak midden volgend jaar.

 27. Gentech-forellen groeien 8x sneller (VS) bron: Kritisch Konsumeren, AKB, november '99.

 28. COGEM faalt in haar taak van beoordeling en controle vergunningen, zegt haar eigen voorzitter. bron: NOVA, te lezen in Kritisch Konsumeren, AKB, november '99.
NPG-nieuwsm@il 1999.11.11 (nr. 1)

 

  Top Sub-menu Hoofdmenu.