Het NPG ondersteunt in Nederland de aanklagers.  Hun uitgebreide Engelstalige stukken zijn te vinden op internet, www.start.at/npg of  www.ifoam.org.

Dinsdag 2 mei 2000

P E R S B E R I C H T

VOOR REDACTIE ECONOMIE/ EUROPA / CORRESPONDENT DUITSLAND

Legitiem Octrooirecht of Biopiraterij ?

Geschillen te beslechten in München ... en Den Haag

Volgende week dient in München een rechtzaak, aangespannen bij het Europees Patent Buro tegen een patent van het VS-ministerie van landbouw (USDA) en het bedrijf W.R.Grace, door klagers Vandana Shiva (India), Magda Aelvoet (nu minister van milieu, gezondheid en consumentenzaken in Belgie), en IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

De afgelopen tien jaar heeft het bedrijfsleven met succes gepleit voor verruiming wereldwijd van het octrooirecht op uitvindingen, zodat nu ook biologische materialen patenteerbaar zijn.  Bedrijven genieten tegenover elkaar bescherming, opdat zij hun geïnvesteerde onderzoek terug kunnen verdienen.  Misbruik ligt echter op de loer: zeer regelmatig worden patenten gevraagd en verleend op materialen of kennis die traditioneel aan niet-Westerse volken toebehoren, die hierdoor uitgerangeerd worden.  Tevens heeft deze privatisering van goederen uit het 'publiek domein' een soms desastreuze prijsopdrijvende werking; zoals in de onderhavige casus over het patent op een specifieke productiemethode en de werking van het Indiase Nim boom-extract, dat kan dienen als schimmelverdelger (Engels: Neem).  Zie pagina 2.

Ook in de Europese Richtlijn ter Bescherming van Biotechnologische Uitvindingen d.d. juli 1998 speelt deze problematiek.  Dit is reden geweest voor de Nederlandse regering om in beroep te gaan tegen deze richtlijn.  Toch moet zij de Richtlijn implementeren. Zie kader pagina 3.

U I T N O D I G I N G   voor uw corresp. in Duitsland

agenda

N.a.v. de uitslag zal een tweede persconferentie gehouden worden.

Waarschijnlijk in de week van 15 mei behandelt de Tweede Kamer de herziening van de Nederlandse Rijksoctrooiwet, waarin dezelfde dilemma's aan de orde zijn.


pagina 2.; Bijlage bij persbericht 2 mei: Achtergrondinfo Nim patent rechtzaak

VOOR UW CORRESPONDENT IN DUITSLAND:  UITNODIGING VOOR PERSCONFERENTIE

Ter gelegenheid van de publieke hoorzitting van het Neem Octrooi
Maandag 8 mei, 11:00 a.m. bij de Schweisfurth Stiftung in het Schloss Nymphenburg
(Südliches Schlossrondell 1, 30638 München)

Sprekers:

Een delegatie boeren en wetenschappers uit India zal aanwezig zijn om een reeks lokaal geproduceerde Nim producten te tonen, en om te spreken over hun zorgen. Zij brengen 500,000 (!) handtekeningen mee van Indiase burgers die eisen dat alle octrooien op Nim producten worden teruggetrokken.

Aanklagers Vandana Shiva en Magda Aelvoet, nu Belgisch Minister voor consumentenzaken, milieu en volksgezondheid, zullen op 9 mei, de dag van de hoorzitting, aanwezig zijn.

De Publieke hoorzitting van de Nim Zaak begint op Dinsdag 9 Mei, 09.00, in kamer 3468, PschorrHöfe gebouw van the European Patent Office, Bayerstrasse 34, D-80335 Munich

Om 12:30 , 9 mei, bij de PschorrHöfe, is de pers uitgenodigd om een symbolische actie bij te wonen om de 'Nim boom te bevrijden' (photo-opportunity)

Bij het besluit van de Openbare Hoorzitting zal er een tweede Persconferentie zijn bij de PschorrHöfe om commentaar en uitleg te geven ten aanzien van de uitslag.

Journalisten die geïnformeerd willen worden wanneer dit moment daar is, worden verzocht contact op te nemen met +49 (0) 172 896 38 58.

contactgegevens

Voor meer informatie over de Nim zaak:

Van 6-10 mei:  +49 (0)172 896 38 58

Voor en na deze periode, kunt u bellen met iemand van de aanklagende partij:

Ondersteunende organisaties in Nederland:

Nederlands Platform Gentechnologie: 020-6684085

A SEED Europe: 020-6682236

achtergronden

Het omsteden octrooi op een extract van de Indiase Nim boom (Azadirachta indica) is in 1994 door het Europees Octrooi Bureau (EOB, Eng.: EPO) toegekend aan multinational W.R.Grace en het USDA (United States Department of Agriculture). Dit octrooi wordt sinds 1995 aangevochten door milieu-activiste Vandana Shiva (India, Research Foundation for Science, Technology, and Natural Resource Policy, New Delhi), Magda Aelvoet (namens de Groene fractie in het E.P., nu minister van milieu, gezondheid en consumentenzaken in Belgie), en IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements, gevestigd in Duitsland).

Zij claimen dat de vele producten van de Nim boom al eeuwen gebruikt worden, en dat dit een schrijnend voorbeeld is van hoe het octrooi systeem misbruikt wordt om biologische rijkdom van het Zuiden in de handen te spelen van enkele grote bedrijven en wetenschappers.  Aan de octrooi-vereisten novelty en inventiveness is niet voldaan.  Bovendien is het patent verleend, gebaseerd op een enkele plant varieteit (Azadirachta indica), zodoende resulterende in gedeeltelijke monopolisatie van deze varieteit.  Het Europese Patent Verdrag (EPC) verbiedt uitdrukkelijk het patenteren van varieteiten, derhalve moet het patent worden herroepen.

Het octrooi betreft een fungicide, via een bepaalde methode gewonnen uit de vruchten van de Neem boom, die haar oorsprong vindt op het Indiase subcontinent.  Het octrooi betreft "A method for controlling fungi on plants comprising contacting the fungi with a neem oil formulation containing 0.1 to 10% of a hydrophoobic extracted neem oil which is substantially free of azadirachtin, 0.005 to 5.0% of emulsifying surfactant, and 0 to 99% water."

(voor meer details zie het  'Background Paper on the Neem Patent Challenge' op http://www.ifoam.org of http://start.at/npg)

Bij eerdere, voorlopige uitspraken van het EOB, werden de aanklagers al op verscheidene punten in het gelijk gesteld. Dit octrooi betreft geen uitvinding, maar een voor de hand liggende ontdekking. Bovendien is de werking van de Neem boom al eeuwen bekend en in gebruik op velerlei manier bij de Indiase bevolking.

overige ondersteunende organisaties

Vele maatschappelijke organisaties in Europa ondersteunen de aanklacht tegen dit octrooi, en tegen alle octrooien op leven. In Nederland worden de aanklagers in deze zaak ondersteund door A SEED Europe en het Nederlands Platform Gentechnologie.

Vertegenwoordigers van de volgende organisaties zullen deze dagen aanwezig zijn in Munchen: Research Foundation for Science, Technology, and Ecology; IFOAM; the Greens in the European Parliament; the Edmonds Institute; Kein Patent auf Leben!; European Coordination No Patents on Life!; A-SEED; Oxfam-Wereldwinkels; Erklärung von Berne.

Voor de Nederlandse politiek is dit een zeer interessante zaak, gezien het feit dat de Nederlandse regering in November 1998 besloot de EU 'life patents' richtlijn van mei 1998 aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie.

Rijksoctrooiwet moet herzien worden

Patent op Nim-extract interessante case voor Tweede Kamer

Na het reces --vermoedelijk al in de week van 15 mei-- behandelt de Tweede Kamer de herziening van de Rijksoctrooiwet.  Deze moet herzien worden als gevolg van de Europese Richtlijn ter Bescherming van Biotechnologische Uitvindingen d.d. juli 1998.  Het is voor het eerst dat Nederland een Richtlijn moet implementeren waar zij zelf tegen in beroep is gegaan.

De EU richtlijn bevat, ondanks herhaaldelijk aandringen van het Europees Parlement, geen enkele bepaling die biopiraterij tegengaat. Genetische hulpbronnen en de traditionele kennis daaromtrent kan door bedrijven ongehinderd gebruikt en gepatenteerd worden, waarna de oorspronkelijke eigenaren niet de lusten maar wel de lasten hebben.  Niet alleen uitvindingen maar ook bron-materiaal worden patenteerbaar.

Desondanks zijn er bij de implementatie van de Richtlijn nog wel enkele mogelijkheden om in de Nederlandse nationale wetgeving wel bepalingen op te nemen die sommige excessen misschien kunnen voorkomen, mocht Nederland de procedure bij het Europese Hof van Justitie verliezen.

Datum laatste wijziging: 3 mei 2000 / privé gegevens medewerk(st)ers verwijderd d.d 8-8-2000

  Top Sub-menu Hoofdmenu.