** PERSBERICHT **

Actie bij Zeneca Mogen: GEEN GENTECH OP HET LAND

Leiden, donderdag 6 April

In het kader van de Internationale Actie Week 'Resistance is Fertile', 1-10 april, wordt er in de vroege ochtend van donderdag 6 april a.s. actie gevoerd bij het bedrijf Zeneca Mogen, Einsteinweg 97, Leiden.

Het doel van de Internationale Actie Week is:

Vanaf 7:30 uur zullen actievoerders bij het bedrijf aan binnenkomende medewerkers van Zeneca een kaart van Nederland tonen, waarop alle lopende en in behandeling zijnde vergunningen voor proeven met genetisch gemanipuleerde gewassen in het open veld aangegeven zijn.

De boodschap van deze actie is:

wij willen geen genetische besmetting van de landbouw! Niet alleen vinden wij genetische manipulatie een ongewenste en onnodige technologie, ook willen wij specifiek wijzen op de gevaren voor de biologische landbouw. Zodra er genetisch gemanipuleerde gewassen op het land worden gezet, ontstaat er genetische vervuiling d.m.v. uitkruising. De biologische landbouw kan zo op geen enkele wijze meer garanderen gentech-vrij te zijn.

Nieuwe EU-wetgeving bepaalt dat biologische bedrijven in zulke gevallen de 'besmetters' aan kunnen klagen en een schadevergoeding kunnen eisen. Echter, de '1-procentsnorm' die van kracht is in Europa, staat een 'besmetting' toe van voedingsproduct met 1% GM (genetisch gemanipuleerd) product zonder vermelding op het etiket.

Waarom Zeneca Mogen?

Het bedrijf Zeneca Mogen is, net als Van der Have, onderdeel van multinational Advanta. Zeneca Mogen en Van der Have zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 40 % van de vergunningen voor proeven met genetische gemanipuleerde gewassen in Nederland. Wij willen met deze actie duidelijk maken dat wij dit onacceptabel vinden, en de eis van het Nederlands Platform Gentechnologie voor een moratorium op veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen nogmaals kracht bij zetten. Deze eis voor een moratorium werd in april 1999 onderschreven door meer dan 20 landelijke organisaties.

Plaats: Zeneca Mogen, Einsteinweg 97, Leiden (achter Leiden CS)
Dag: donderdag 6 april
Tijd: vanaf 7.30 uur
Meer informatie:
overdag: 020-6684085

e-mail: npg@dds.nl
start.at/npg en www.resistanceisfertile.com


Resistance is Fertile!

worldwide week of action against gm

1-10 April

 

Genetic engineering is taking over every aspect of life: from the food we eat, the clothes we wear, to the medicines we swallow. We are realising that beyond the ethical, environmental and health implications, there is a global system of production and trade that is forcing this untested, unwanted and unnecessary technology on us.

Patenting of life affects food and medical systems, and prevents diversity. We are becoming even more at the experimental mercies of multinational companies who have profit, not health, in mind.

However...

Resistance is Fertile is a week of activities to show that resistance to genetic engineering is global and growing, and to celebrate the diversity of local food systems that are not only environmentally sustainable, but also strengthen and empower local communities.

It is an opportunity to strengthen the network of anti-GE-campaigns and show solidarity between groups that have diverse political and social backdrops to their campaigning.

Together during this week we can challenge the corporate monoculture!

 

The week will begin with awareness raising and
protest against industrial agriculture, genetic
engineering and world trade systems.
This could include supermarket actions,
street theatre or actions at company offices.

Then we can strengthen our resistance
with education and debate.
This could be through talks, public
meetings, stalls and debates.

At the end of the week we can begin to
build positive alternatives and promote
local solutions. For example, you could
organise organic picnics, trips to organic
 farms, or plant rare seeds! 

 

 

Spread the word: RESISTANCE IS FERTILE!

International Co-ordination: info@resistanceisfertile.com

http://www.resistanceisfertile.com


Gemaakt op: 5 april 2000 / privé gegevens medewerk(st)ers verwijderd d.d 8-8-2000

  Top Sub-menu Hoofdmenu.