Maatschappelijk debat 'Eten en Genen'
(pagina in ontwikkeling)

"Hypothetisch gezien zouden Nederlanders de nieuwe technologie kunnen afwijzen
en zouden wij -op basis van onze eigen argumenten-
de minister kunnnen aanbevelen er toch mee door te gaan."

Jan Terlouw (Bionieuws 14)

'We kunnen gewoon uitleggen dat dat we door het fokken van dieren
natuurlijk al honderden jaren op een natuurlijke manier manipuleren.
Daardoor kregen we koeien met grote uiers en dikke billen.
Nu kan zo'n stap in veel kortere tijd in het laboratorium worden gezet.
Het is aan het publiek om daarover te oordelen.'

Jan Terlouw (Volkskrant 13-1-01)

 

Op 25 juni is de startmanifestie gehouden voor het maatschappelijk debat 'Eten en Genen'. Na enige aarzeling, in verband met het plan van aanpak (dat naar ons gevoel gericht is op acceptatie) en de samenstelling van de uitvoerende commissie (drie organisaties die van mening zijn dat gentechnologie goed is ) besloten we toen toch mee te doen.

Inmiddels hebben we samen met 15 andere maatschappelijke organisaties (www.gentechdebat.nl) besloten om niet meer mee te doen aan de bijeenkomsten die de commissie organiseert.

Wel zijn we beschikbaar voor discussies bij uw school of organisatie. Ook als die op basis van de Toolkit van Terlouw wordt gedaan, al hebben we ernstige bezwaren tegen de video. Als u de video wilt beoordelen, kunt u hem bekijken met onze reactie als powerpoint presentatie (2 Mb, klik met uw rechtermuisknop op de link om te saven). Het is een presentatie die met de video bekeken kan worden of erna, met uitgebreide toelichtingen, o.a. over succesvolle verbeteringen van de oogst bij rijst en mais zonder gentechnologie, de problemen van het netjes inbouwen en de onvoorspelbaarheid. Toch een heel ander beeld dan de commissie Terlouw schetst!

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het zijn dat we informatie over de 7 voorbeeldtoepassingen gaan geven. We hebben in ieder geval een update van de informatie over de gouden rijst, met een folder die u eventueel zelf kunt uitprinten.

Informatie service
Vooral de 150 mensen die een speciale status krijgen in het debat willen we uitnodigen om vragen te mailen naar info@platformgentechnologie.nl. Wij zullen dan proberen die vraag te beantwoorden, informatieve emails sturen die wij over een onderwerp hebben of doorverwijzen naar organisaties met specifieke kennis.

'Toolkits'
De commissie Terlouw gaat toolkits uitgeven voor landelijk te houden debatten. Elke organisatie of school kan zo'n pakket informatie krijgen, met 1500 gulden.
Vanwege de ervaring op de startmanifestatie, waar een video werd vertoond die door velen uit het publiek en door de pers gekenmerkt werd als een promotiefilm voor gentechnologie, overwegen we om zelf informatie ter beschikking te stellen. Dit laten we afhangen van de uiteindelijke inhoud van de kits.

Materialen en teksten speciaal voor het debat

Onderwerp

Kies een van deze files
(word is te lezen met Word, pdf met Acrobat reader en html met elke browser)

De mening van het NPG over het maatschappelijk debat

Verklaring van 12 maatschappelijke organisaties over de opzet van het debat

Meepraten over genetisch veranderde spek en bonen? - Het Parool
Citaat:''Nee, ik krijg niet de indruk dat er gestreefd is naar een open debat,'' zegt Midden. ''Hier heeft de overheid niet goed gefunctioneerd.''

word, pdf, html

word, pdf, html

www.parool.nl kopie op deze site

Tien misverstanden over gentechnologie word, pdf, html

Mini-poster gouden rijst

Mini-poster maisboorder: gentech of biologisch?

Mini-poster misverstanden (quark express)

quark express

quark express

1 gen zorgt voor 1 functie? de complexiteit van genen html, word (met te kleine illustraties), pdf

Algemene informatie

Hoe werkt genetische manipulatie (spoedcursus)

Sprekers

Het NPG heeft een aantal vrijwilligers die bereid zijn een lezing te houden of een discussie aan te gaan. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat deze mensen niet alle debatten af kunnen gaan en dus een keuze zullen moeten maken.
Als u iemand wilt uitnodigen kunt u contact opnemen met het kantoor, info@platformgentechnologie.nl of 020 6684085 (parttime). Als onderwerp kunnen we het bijvoorbeeld hebben over: