Onzorgvuldig beheer van zaad
Het is onvermijdelijk dat GMO's die buiten het laboratorium worden gebracht en op een of andere manier zichzelf kunnen voortplanten, buiten de beoogde grenzen komen. Juist daarom zou je hopen dat men zich uiterst verantwoordelijk opstelt. Helaas blijkt dit een ijdele hoop.

Qua normstelling wordt er druk gediscussieerd over het gewenste percentage.

En de rechtzaak tegen de Canades boer Percy Schmeiser is natuurlijk een zeer kwalijk precedent; deze boer moet betalen voor genetisch materiaal dat op zijn planten terecht gekomen is.