Terminologie

De oorspronkelijke term voor het menselijk ingrijpen in genetisch materiaal is "genetische manipulatie". Manipuleren is de wetenschappelijke term voor "naar de hand zetten", zoals men dit ook in fijne proces- en regeltechniek tegenkomt. Vanwege de ethische discussies die ontstonden rond GM echter, kreeg deze voorheen neutrale term volgens de voorstanders van het gebruik van de GM-techniek een te negatieve klank.
Hoewel de term wetenschappelijk verantwoord is, en beter de gebruikte technieken beschrijft dan de term "gen. modificatie" ( = "wijziging", hetgeen van alles kan betekenen en ook al optreedt bij elke natuurlijke voortplanting), heeft de overheid besloten de term te verbieden, met name in de eindexamen-eisen voor leerlingen.
Zij staat dus op het standpunt dat het publiek weliswaar mag discussieren over deze technologie, maar alleen met gebruikmaking van dit verbloemend woordgebruik.

Voor meer informatie over deze methode van de overheid om haar beleid kracht bij te zetten, lees het boek "1984" van George Orwell.


Klik op de Back button van uw browser.
  Top Sub-menu Hoofdmenu.