NPG. INFO

Google
Hoofdmenu.

Nieuwe pagina's

 • Het NPG heeft in april 2005 een nieuwe website geopend, die volop in ontwikkeling is.
 • Zeven vragen uitgedeeld op 17-11-2004 tijdens het Food Valley (Voedsel Ravijn?) debat in Wageningen
 • Persbericht 2-11-2004 over sector-akkoord commissie Van Dijk - over de introductie van gengewassen in Nederland
  De maatregelen zijn volstrekt onvoldoende: de isolatie-afstanden zijn zodanig, dat een voortdurende besmetting zal optreden. Tevens moet de hele sector, ook ggo-vrij, opdraaien voor de torenhoge kosten van gengewassen in Nederland.
 • (juni 2004) Vacatures bij het NPG: [Word6/W95 -6kB]
  1. kantoorcoordinator;
  2. website-medewerker voor elementair beheer;
  3. inhoudelijk medewerker.

  4. student filmacadamie / docu [Word6/W95 -8kB]
  In eerste instantie onbetaald; op termijn mogelijkerwijs met salaris...
 • (februari 2004) Adreswijziging: Het NPG-kantoor is verhuisd naar Veenendaal.
 • (7 nov 2003) Europese commissie wil buigen voor druk USA; het moratorium dreigt te breken.
 • Er zijn nu themapagina's over: het Maatschappelijk debat Eten en Genen. / Spoedcursus genetische manipulatie. / Incidenten. / Gentechnologie, Honger en Derde wereld. en Patenten.
 • (19 feb 2003) Persbericht - gezondheidsrisico's onderschat.
 • (19 april '02) Handtekeningactie.
 • Stem-wijzer, verkiezingen Tweede Kamer 2002 (woorden - daden?).
 • (7-18 april '02) Verzet is vruchtbaar - niet dankzij de Verenigde Naties biodiversiteit-conferentie in Den Haag.
 • (26 juli '01): reacties op VN rapport van UNDP.

 • Index van dit hoofdstuk.

  Over het NederlandsPlatform Gentechnologie (NPG)

  Wat is het NPG?

  Werkterrein van het NPG

  Gentechnologie is een zeer breed begrip. Het strekt van louter kennis (genomics)tot ingrepen in het menselijk DNA. Het NPG heeft 2 speerpunten waar weonze aandacht op richten:
  1. Het NPG eist (mede) een dubbel moratorium, hier en nu. [NPG Publicaties]
   Dit houdt in een moratorium op de verbouw van transgene gewassen in Nederland en een moratorium op de import van genetische gemanipuleerde gewassen, diervoeders en voedingsmiddelen.
  2. Strijd tegen Patenten op Leven (Historieen visie)
   Onder het excuus van uitvindingen met Genetische Manipulatie heeft de industriede internationale wetgeving naar haar hand weten te zetten. Het is nu mogelijkom patenten (octrooi) te verkrijgen op levende wezens - zelfs in hun natuurlijkevorm. Dit is een groot maatschappelijk probleem, en tevens een kunstmatigeextra stimulans op Genetische Manipulatie toe te passen.
  3. Naast deze twee voornaamste aandachtsgebieden, dragen wij bij aande debatten en discussie over:

  4. xeno-transplantatie (zie ook NoGen in Wageningen).
  5. humane genetica, gen-therapie, eu-genetica
  6. privacy, DNA banken, criminologie
  7. transgene medicijn-ontwikkeling
  8. gebruik van proefdieren, en transgene dierenvoor productie in landbouw en laboratorium
  9. bio-wapens
  10. het debat over het maatschappelijk debat over gentechnologie
  11. handelspolitiek, internationaal recht en globalisering
  12. belangenverstrengeling bij toezichthoudende,voorlichtende en belangenbehartigende instanties in Nederland

  Contact gegevens van het NPG.

  <Top>


  Oproepen/Aankondigingen/Acties.

  NPG Acties.

  <Top>


  Kalender van belangrijke gebeurtenissen.

  <Top>

  Hoofdmenu.