laatste nieuws (11 juli 2001): UN-DP rapport en minister Herfkens spreken industrie na: diverse reacties.

Gentechnologie, honger en de Derde Wereld

Derde Wereld

 

Emotionele argumenten polariseren de discussie

PR bureaus van gentechnologie bedrijven zeggen graag dat dankzij gentechnologie het wereldvoedselprobleem kan worden opgelost.

Dit is een heel hardnekkig argument.

Ontwikkelingssamenwerking-organisaties als Christian Aid, Action
Aid, Food First, de World Development Movement en boerenverenigingen uit zuidelijke landen verwerpen dit al jaren. Zij wijzen erop dat GM gewassen de voedselzekerheid zullen ondermijnen, net als het inkomen van de kleine boeren.

Zelfs vertegenwoordigers van de grote multinationals zelf hebben al openlijk verklaard dat de claims dat gentech de wereld zal voeden niet waar zijn:

"If anyone tells you that GM is going to feed the world, tell them that it
is not.To feed the world takes political and financial will
"
Steve Smith, SCIMAC and Novartis (now SYNGENTA), Tittleshall Village Hall public meeting on proposed local GM farm scale trial, 29th March 2000

"GM crops may reduce chemical use and they may increase yields - but GM crops will not feed the world."
Paul Rylott - Aventis - at a public meeting at Low Burnham, Lincs on Wednesday 18th April 2001

Amerikaanse boeren zien ook dat er een voedseloverschot is:

"While feeding the hungry is a laudable goal, current record feed stocks in the U.S. is still not finding its way to those who need it the most.
Therefore, the real reasons for hunger is not necessarily the lack of food
but the lack of income to purchase and the absence of an infrastructure to get the food to those who need it the most. If the hungry cannot be fed with current worldwide overproduction, what guarantee is there that additional productivity will solve the problem?
"
American Corn Growers Association

Het meestgenoemde voorbeeld van beter voedsel dat gentechnologie voort brengt is de Gouden Rijst, waar extra vitamine A in zit die volgens de voorstanders miljoenen mensen van blindheid en andere ellende kan redden.
Hierover hebben we een folder, een discussiestuk en een reader klaarliggen.

De extreemste voorstanders geven de schuld van toekomstige honger zelfs aan mensen die vinden dat gentechnologie niet de beste oplossing is, zoals ontwikkelingsorganisaties en milieugroepen.

Kennelijk gelden voor de Derde Wereld andere eisen qua voedselveiligheid en milieurisico's dan elders. Een voorstander van gentechnologie zei op het forum Gentech voedsel: hard nodig cynisch dat het je als je honger hebt echt niet uitmaakt of je gentech voedsel eet of niet; dat is een luxe probleem van Europeanen.

Niet de oplossing
Maar als je nuchter naar dit onderwerp kijkt, dan zie je dat gentechnologie op zichzelf helemaal niet 'de' oplossing is. Gentechnologie kan hooguit een gedeeltelijke bijdrage leveren, zoals een hogere productie. Naast gentechnologie zijn er nog veel meer verbeteringen nodig en mogelijk, zoals een betere irrigatie en erosiebestrijding, maar ook versterking van de lokale markten.

Bij een analyse van de problemen in de rijstteelt op de Fillipijnen bijvoorbeeld bleek dat de ergste problemen van economische aard zijn. En als wij in het Noorden de risico's voor mens en milieu niet aanvaardbaar vinden, waarom zouden we de technologie dan wel loslaten op ontwikkelingslanden?

Veroorzaken van honger door gentechnologie?
De internationale overkoepelende hulporganisate Christian Aid drukt zich nog sterker uit: zij geloven dat GM gewassen zelfs kunnen bijdragen aan het veroorzaken zowel honger als armoede. Er komt door gentechnologie te veel macht bij te weinig mensen terecht (http://www.christian-aid.org.uk/reports/biotech/biotech.htm).
Vanuit Malawi komt kritiek opde manier waarop de gewassen van de Groene en later de Genetische Revolutie geintroduceerd werden bedreigt zelfs de voedselzekerheid.

Verder zijn velen, en met name de hulporganisaties, het er over eens dat het hongerprobleem een verdelingsvraagstuk is. Dat is een sociaal en economisch probleem, dat niet is op te lossen met een fixatie op technologie.

Het Nederlands Platform Gentechnologie pleit voor een moratorium op het in het veld brengen van gentech gewassen. Wij steunen dit ook in andere landen, in Noord en Zuid.

Verder lezen:

Na de Groene Revolutie de Genen Revolutie? Vraagtekens bij gentechnologie in ontwikkelingslanden. Folder van 20 pagina's, aan te vragen bij HIVOS en Milieudefensie (020 5507300).

De dreiging van transgene gewassen voor Afrika.(NL)
College door het NPG voor de conferentie van de Evert Vermeer Stichting. (EVS), 17 april '99

People's Caravan 2000 Culminates in Massive Protest Against TNCs and Imperialist Globalization (UK).

Engineering Solutions To Malnutrition GRAIN (March 2000)

Genetically Engineered Rice Good for PR, Not the Poor - say Southeast Asian Farmers' Groups
JOINT STATEMENT TO THE PRESS - 2 June 2000
BIOTHAI, KMP and MASIPAG in cooperation with VIA CAMPESINA and GRAIN

Rapporten van Christian Aid:
Policy Briefing: Biotechnology and Genetically Modified Organisms
Selling Suicide - Farming, false promises and genetic engineering in
developing countries
Fair Shares? Transnational companies, the WTO and the world's poorest communities

Reader
Of vraag de minireader aan met artikelen van voornamelijk zuidelijke organisaties (inhoud van de reader).

Losse email berichten
FAO CHIEF SAYS GM CROPS NOT ANSWER TO HUNGER NOW (11 mei 2001)