Gentechnologie, honger en de Derde Wereld

Derde Wereld

 

Gentech lost belangrijkste problemen rijst Filippijnen niet op

Het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich (ETH) heeft samen met de Filippijnse universiteit Los Baños een vergelijking gemaakt tussen de perceptie van economische problemen bij de rijstteelt en de mogelijkheid dat gentechnologie dit oplost. Hiervoor werd 65 mensen op relevante posities gevraagd cijfers te geven van 1 (onbelangrijk) tot 5 (belangrijk).
De resultaten tonen dat in de perceptie van de geïnterviewden de belangrijkste niet op het lak van gentechnologie liggen. Hieruit kan worden afgeleid dat de hoeveelheid tijd en geld die geïnvesteerd wordt in gentechnologie niet in verhouding staat tot het belang ervan, althans in het geval van de rijst op de Filippijnen.

Probleem

Belang voor de rijsteconomie op de Filippijnen      
(positie)               (score)

Mogelijkheden gentechnologie

(positie)             (score)

Marktomstandigheden

1

4.5

16

1.9

Irrigatiefaciliteiten

2

4.5

13

2.1

Faciliteiten na de oogst

3

4.3

12

2.2

Schulden door hoge kosten input

4

4.3

11

2.3

Zwakke  ondersteuning

5

4.2

17

1.8

Orkaan

6

4.2

15

2.0

Inefficiënt transportnetwerk

7

4.2

18

1.8

Ongelijke verdeling van land

8

4.1

19

1.4

Droogte

9

4.1

6

3.4

Hoog gebruik van pesticiden

10

4.0

4

3.6

Vermindering bodemvruchtbaarheid

11

4.0

8

3.3

Lage investering in onderzoek

12

3.9

10

2.3

Plagen

13

3.9

2

3.8

Wisselende oogsten

14

3.9

5

3.6

Overstroming

15

3.8

9

2.8

Bodemerosie

16

3.8

14

2.1

Plantenziekten

17

3.7

1

4.0

Gebrek aan variëteiten

18

3.3

7

3.0

Lage voedselkwaliteit

19

3.3

3

3.8

Bron: Philippe Aerni, “Public Acceptance of Genetically Engineered Food in Developing Countries: The Case of Transgenic Rice in the Philippines”, IAW/ETH Zurich Publications, 1998.

Meer lezen:
* 'Are GMOs essential for effective sustainable agriculture in a hungry world?' Dismantling the myth of genetics as the principal constraint on responsible global agricultural production by Mark Griffiths BSc FRICS FAAV.http://www.btinternet.com/~nlpwessex/Documents/geneticsmyth.htm