Gentechnologie, honger en de Derde Wereld

Derde Wereld

 

Verwachtingen komen niet uit

Volgens een in oktober 2000 uitgekomen bijlage van Le MondeLe Monde, Oktober 2000 zijn er nog helemaal geen bewijzen dat ontwikkelingslanden werkelijk baat hebben bij genetische manipulatie van levende organismen. Ook de voorbeelden die in dit debat specifiek werden genoemd, zoals de hogere opbrengsten en de maisboorder die alleen met gentechnologie te bestrijden zou zijn, overtuigen niet.

De verwachting dat de Roundup Ready soja en de Bt maïs hogere opbrengsten zouden hebben kwam niet uit, zo meldt een EU rapport uit 2000. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het aanmaken van extra stoffen, mogelijk gemaakt door de manipulatie, de plant extra energie kost. Ook is gebleken dat zelfs voor de Bt maïs, dat zelf een insecticide aanmaakt, aanvullend bespoten moet worden.

En na een korte zoektocht ontdekken we ook nog dat er voor de maïsboorder wel degelijk veelbelovende biologische bestrijdingsmethoden in ontwikkeling zijn waarmee de schade door de maïsboorder enorm beperkt kan worden. En in tegenstelling tot gentechnologischer gewassen zijn deze oplossingen vrij om te gebruiken door alle boeren, van rijk tot arm. Dat scheelt afhankelijkheid van de grote zaadmultinationals, en het kan met planten zonder ingebouwd gif!
Het ICIPE werkt ook aan de bestrijding van sprinkhaanplagen en de Tse-tse vlieg. In 1995 kreeg het instituut de Wereldvoedselprijs voor de ontdekking van een kleine wesp die een plaagdier op cassave onderdrukt. Dit plaagdier bedreigde 300 miljoen mensen van Senegal tot Mozambique. Maar de directeur van dit succesvolle onderzoeksinstituut, Hans Herren, komt door de gentechnologie wel in de problemen: "Vandaag de dag zou ik waarschijnlijk geen geld krijgen voor zo’n grootschalig project."

Investeringen verplaatsen zich naar gentechnologie
"Tegenwoordig gaan alle fondsen naar biotechnologie en genetische manipulatie. De gentechnologen zouden waarschijnlijk een cassave construeren die resistent is tegen het plaagdier. Biologische plaagcontrole, zoals wij doen, is niet zo spectaculair, niet zo sexy. Ik zie hier een groot probleem."

Het veelgenoemde voorbeeld van de vitamine A  rijst is al langer weerlegd als PR stunt. Hierover hebben we een folder, een discussiestuk en een reader (papieren versie te bestellen op het NPG kantoor).

Groene Revolutie kende ook schaduwkanten
Lees de ervaringen van boeren op Malawi.