Persbericht congres US ambassade

Amsterdam, 17 januari 2000

Donderdag 20 januari zal het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) tijdens de opening van de conferentie over Moderne Biotechnologie  in het Nederlands congrescentrum in Den Haag aan u tonen waar dit congres werkelijk over zal gaan: Big Business & Bad Science.

Donderdagochtend om 8.15 uur t/m 11.00 voor de ingang van het Nederlands Congres Centrum te Den Haag is er een ludieke demonstratie (photo- opportunity) van diverse organisaties en personen uit het hele land.  (NPG is initiator.)

NPG, het platform van diverse maatschappelijke organisaties en deskundige personen die zich bezighouden met het kritisch volgen van de gentechnologie, is van mening dat de toegepaste wetenschap van gentechnolo-gie uit de hand gelopen is, o.a. door de financiële afhankelijkheid van het bedrijfsleven. Het enthousiasme waarmee de vermeende beloftes worden gedaan die de gentechnologie ons allen zou gaan brengen, blijken achteraf keer op keer overdreven en ongegrond. Om een voorbeeld te noemen: bedrijf X komt op zijn beloften terug door te stellen: "de consument heeft er inderdaad niks aan, en er zijn wat onnodige risico's genomen, maar het zal beter worden in de toekomst". Dat daar nog weinig mensen in geloven en waarom moge duide-lijk worden tijdens deze demonstratie!

De congresaankondiging zegt: "het congres wordt georganiseerd om gentechnologie te ontmystifiseren".  Het is zeker nodig dat enkele mythes opgeruimd worden!

Het NPG is door jarenlang onderzoek tot de conclusie gekomen dat veel gentechwetenschappers zich blind staren op hun eigen kleine vakgebied, en onvoldoende aandacht hebben voor de echte oorzaken en oplossingen van problemen in de landbouw, voor voedselveiligheid, voedselzekerheid/verdelingsvraagstukken en risico's voor het eco-systeem. Zij bepleit daarom een moratorium op gentech-voedsel(productie) totdat deze aspecten wel voldoende zijn onderzocht en veiligheid kan worden gegarandeerd.

NIET VOOR PUBLICATIE Uw perswoordvoerder, beantwoordt graag de vragen die u nog mocht hebben. U kunt haar bereiken via

EINDE PERSBERICHT

Deze informatie is uitgedeeld op de actie:   Flyer (Word97.doc)(250 kB)
Ons standpunt is uitgebreider verwoord in onze moratoriumverklaring d.d. maart 1999.


persbericht d.d. 17-1 / contactgegevens gewijzigd 20-1 / privé gegevens medewerk(st)ers verwijderd d.d 8-8-2000

  Top Sub-menu Hoofdmenu.