logo NPG

Dinsdag 3 oktober
actie bij
congres "lifesciences 2000"
in Lelystad

  1. download onderstaand persbericht als .RTF (Word) file;
  2. download achtergrondinfo van het N.P.G. over de zogenaamde "Gouden Rijst" of "wonderrijst":   [ foldertekst ] [ discussiestuk ]

feedback

Laatste aanvulling:

Op dinsdag 3 oktober 08.00-10.00 zal het Nederlands Platform Gentechnologie aan de participanten van het congres de optie voorleggen, "roekeloos" over de risico's heen te stappen! (foto-oppertunity)
Wij zijn benieuwd hoe de deelnemers, waaronder Min. Brinkhorst (LNV), hier mee om zullen gaan...

NPG-woordvoerder Trix Kruger zal de hele ochtend bereikbaar zijn op 06-??? ??? ??


p e r s b e r i c h t

Amsterdam, 28 september 2000

Moderne biotechnologen zoeken problemen… voor hun "oplossing"

tijdens Nationaal Forum 'Life Sciences 2000'

ACTIE / DEMONSTRATIE tegen Gentechnologie

WANNEER: dinsdag 3 oktober 2000 vanaf 8 uur ‘s ochtends (alvorens aanvang Forum)

PLAATS: Lelystad voor het Agoratheater, (vlakbij station Lelystad)
   AGORAHOF 2    8224 BZ LELYSTAD
   tel. 0320-239230
   (CONGRES-THEATER-EN EVENEMENTENCENTRUM)

Middels deze actie willen diverse maatschappelijke groeperingen hun onvrede uiten over de gang van zaken tot dusverre omtrent de introductie van en de communicatie rond gentechnologie in Nederland.

Een degelijk maatschappelijk debat is in Nederland nog steeds niet gevoerd over het onderwerp "Gentechnologie en Voedselproductie". Wel heeft onze regering vorig jaar de motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin werd gesteld dat men zou overgaan tot uitvoering van een breed maatschappelijk debat rond de gentechnologie. En dit na de strategisch stilgezwegen introductie van RoundUp-resistente soja in 60% van alle bewerkte voedingsproducten 4 jaar geleden. Vervolgens wordt van de Nederlandse bevolking verwacht een brede maatschappelijke discussie te voeren… met de gentech-‘smaak’ van mais èn soja in de mond!

En met het uitlekken van -delen uit- de Integrale Beleidsnotitie Biotechnologie (dit moet overigens Moderne Biotechnologie zijn; gentech is een wezenlijk andere technologie dan b.v. bier of wijn maken!) wordt het voor de gewone burger al helemaal moeilijk nog een eigen mening te hebben, naast die van de overheid en regering.

Daar komt nog bij dat déze riskante techniek nu al met minstens ƒ159 miljoen gesponsord wordt door deze zelfde overheid. En hoeveel Euro krijgen de andere, Betere Opties zoals de biologische landbouw, die zonder die extra risico’s is, toebedeeld? Nog geen fractie hiervan.

Van antwoord naar vraag

Volgens het NPG wordt het hoog tijd dat wezenlijke vragen gedefinieerd worden:

- Welke problemen kennen we in de landbouw en gezondheidszorg?

- WAARDOOR ONTSTAAN DEZE? (deze vraag blijft in discussies onbeantwoord)

- En welke optieS hebben we om deze problemen op te lossen of … nog beter: hoe kunnen we ze voorkomen? !

- Welke voor- en nadelen (risico’s) kennen deze opties? En dit naast elkaar plaatsen alvorens te oordelen.

Biologische landbouw biedt positief antwoord op al deze vragen en is dus de beste optie! Geïntegreerde teelt is een goed voorlopig alternatief.

Multinationale chemie-concerns hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gentechnologie. De drijvende kracht achter gentechnologie is het veiligstellen van de afzet van hun chemicaliën in een wereld van steeds mondiger en kritische consumenten (koppeling van chemie aan leven: Lifesciences).

Om deze techniek in de media goed te praten heeft men er nog een aantal –overigens niet gestaafde-- argumenten aan toegevoegd. Slechts voorbeelden: gentech zou milieuvriendelijker zijn (dit is inmiddels weerlegd, er is zelfs aantoonbaar meer bestrijdingsmiddel ín GM-soja voor consumptie gevonden dan voorheen); de wereldvoedselproblematiek zou ermee opgelost kunnen worden (inmiddels is zelfs het risico aanwezig dat er juist meer honger door ontstaat!); de consument zou er iets aan hebben (er is een toegevoegd voedselveiligheidsrisico en de prijs is gelijk gebleven). Maar in de toekomst zou alles beter gaan! Wie gelooft hier nog in ?!

Aanleiding voor de actie: eenzijdige benadering

Dinsdag 3 oktober vindt in Lelystad het 'Nationaal Forum Life Sciences 2000' plaats. Hier zullen slechts biotechnologen en mensen die geloven dat moderne biotechnologie de wereldproblemen kan oplossen, elkaar moed inspreken met toespraken als "De biotechnologische eeuw". Er is geen ruimte voor het vaststellen van de risico's (er zijn alleen voorstanders als spreker); men is nog steeds slechts bezig om de technologie naar voren te schuiven als wondermiddel om ‘alle’ problemen op te lossen. Het NPG bepleit een fundamentele aanpak van problemen en een betere afweging van de mogelijke oplossingen daarvoor; en in dié volgorde.

De 'vermeende' risico's

Over de risico's wordt op het forum en elders niet fundamenteel gesproken. Wij hebben sterk de indruk dat sprekers geen neutrale inschatting kunnen maken van de risico's als er grote belangen mee gemoeid zijn. [Het is opvallend dat de ambassadrice van de VS opnieuw spreekt. Het zijn juist de VS die Europa onder druk zetten om geen beperkingen te leggen aan de invoer van genetisch gemodificeerde gewassen. Strenge etikettering wil de VS tegengaan via de WTO]. Gevaren worden vaak afgedaan als "de vermeende risico's". Recentelijk echter, bracht het Wageningse wetenschappelijke instituut PRI in opdracht van Greenpeace een rapport naar buiten waaruit blijkt dat er op talrijke gebieden nog vragen en onbekendheden zijn in een krachtenveld van een wetenschappelijke controverse.

Probleemanalyse

Gentechnologen komen met name in de landbouw met schijnoplossingen voor problemen. In plaats van te redeneren vanuit de problemen in de landbouw, de oorzaken daarvan, en de beschikbare opties om er iets aan te doen, begint men bij een technologie, zoekt een mogelijke toepassing, en stelt dat DIT de enige weg vooruit is. Andere opties, waar al jaren steeds betere resultaten mee geboekt worden, dreigen uit het zicht te verdwijnen.

Voorbeeld foute probleemanalyse: Gouden Rijst

Een duidelijk voorbeeld van deze manier van aanpak van problemen is die bij de rijst met ingebouwde vitamine A. Zwiterse wetenschappers ontwikkelden dit en met veel poeha maken grote gentech bedrijven bekend dat deze rijst bij miljoenen mensen blindheid kan voorkomen. En dat zij de rijst gratis ter beschikking stellen. Dat klinkt nobel, maar het is gebleken dat de ontwikkelaars van deze 'Gouden Rijst' pas ná de ontwikkeling (uit publieke fondsen) contact hebben gezocht met instituten die zich bezighouden met vitamine A-problematiek (WHO, GRAIN, UNICEF). Zij weten dat het gebrek veel beter b.v. lokaal kan worden opgelost door de lokale boeren te stimuleren vitaminerijke gewassen te verbouwen, en door dieetvoorlichting te geven. Dit heeft al succes gehad in Bangladesh en Thailand. Mensen die alleen rijst eten kunnen bij gebrek aan vetten of oliën in het dieet de vitamine zelfs niet eens opnemen. En dit is ook waar het werkelijk om gaat: men heeft in deze arme landen geen toegang tot uit breed voedselpakket zoals wij dit kennen. Het is meer van belang om de vraag te stellen waardoor men geen toegang heeft tot een volledig voedselpakket?! Overigens, van nature bevat roodbruine rijst in de buitenvlies vitamine A, maar deze wordt er afgepeld om de houdbaarheid te vergroten.

Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) is een breed samenwerkingsverband dat een kritisch-onderzoekende houding heeft tegenover alle facetten van gentechnologie. Op het gebied van gentechnologie in voedsel bepleit het NPG een moratorium, om overhaaste toepassingen met onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Het NPG wordt financieel ondersteund door het TriodosFonds en de Novib en is inhoudelijk onafhankelijk.

Dit persbericht en meer info vindt u op www.platformgentechnologie.nl

U kunt tevoren persoonlijk contact zoeken met:

Ir. Chris Hayes, te bereiken via het NPG-kantoor op vrijdag en maandag 2 okt. (020-6684085)

NIET VOOR PUBLICATIE:

Ing. Trix Kruger

Drs. Micha Kuiper, tel. 030-2543107 (vrijdag; voicemail beschikbaar)

Datum laatste wijziging 27-oktober-2000

p e r s b e r i c h t

Amsterdam, 28 september 2000

pagina 1 van 2

Moderne biotechnologen zoeken problemen… voor hun "oplossing"

tijdens Nationaal Forum 'Life Sciences 2000'

ACTIE / DEMONSTRATIE tegen Gentechnologie

WANNEER: dinsdag 3 oktober 2000 vanaf 8 uur ‘s ochtends (alvorens aanvang Forum)

PLAATS: Lelystad voor het Agoratheater, (vlakbij station Lelystad)
   AGORAHOF 2    8224 BZ LELYSTAD
   tel. 0320-239230
   (CONGRES-THEATER-EN EVENEMENTENCENTRUM)

Middels deze actie willen diverse maatschappelijke groeperingen hun onvrede uiten over de gang van zaken tot dusverre omtrent de introductie van en de communicatie rond gentechnologie in Nederland.

Een degelijk maatschappelijk debat is in Nederland nog steeds niet gevoerd over het onderwerp "Gentechnologie en Voedselproductie". Wel heeft onze regering vorig jaar de motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin werd gesteld dat men zou overgaan tot uitvoering van een breed maatschappelijk debat rond de gentechnologie. En dit na de strategisch stilgezwegen introductie van RoundUp-resistente soja in 60% van alle bewerkte voedingsproducten 4 jaar geleden. Vervolgens wordt van de Nederlandse bevolking verwacht een brede maatschappelijke discussie te voeren… met de gentech-‘smaak’ van mais èn soja in de mond!

En met het uitlekken van -delen uit- de Integrale Beleidsnotitie Biotechnologie (dit moet overigens Moderne Biotechnologie zijn; gentech is een wezenlijk andere technologie dan b.v. bier of wijn maken!) wordt het voor de gewone burger al helemaal moeilijk nog een eigen mening te hebben, naast die van de overheid en regering.

Daar komt nog bij dat déze riskante techniek nu al met minstens ƒ159 miljoen gesponsord wordt door deze zelfde overheid. En hoeveel Euro krijgen de andere, Betere Opties zoals de biologische landbouw, die zonder die extra risico’s is, toebedeeld? Nog geen fractie hiervan.

Van antwoord naar vraag

Volgens het NPG wordt het hoog tijd dat wezenlijke vragen gedefinieerd worden:

- Welke problemen kennen we in de landbouw en gezondheidszorg?

- WAARDOOR ONTSTAAN DEZE? (deze vraag blijft in discussies onbeantwoord)

- En welke optieS hebben we om deze problemen op te lossen of … nog beter: hoe kunnen we ze voorkomen? !

- Welke voor- en nadelen (risico’s) kennen deze opties? En dit naast elkaar plaatsen alvorens te oordelen.

Biologische landbouw biedt positief antwoord op al deze vragen en is dus de beste optie! Geïntegreerde teelt is een goed voorlopig alternatief.

Multinationale chemie-concerns hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gentechnologie. De drijvende kracht achter gentechnologie is het veiligstellen van de afzet van hun chemicaliën in een wereld van steeds mondiger en kritische consumenten (koppeling van chemie aan leven: Lifesciences).

Om deze techniek in de media goed te praten heeft men er nog een aantal –overigens niet gestaafde-- argumenten aan toegevoegd. Slechts voorbeelden: gentech zou milieuvriendelijker zijn (dit is inmiddels weerlegd, er is zelfs aantoonbaar meer bestrijdingsmiddel ín GM-soja voor consumptie gevonden dan voorheen); de wereldvoedselproblematiek zou ermee opgelost kunnen worden (inmiddels is zelfs het risico aanwezig dat er juist meer honger door ontstaat!); de consument zou er iets aan hebben (er is een toegevoegd voedselveiligheidsrisico en de prijs is gelijk gebleven). Maar in de toekomst zou alles beter gaan! Wie gelooft hier nog in ?!

Aanleiding voor de actie: eenzijdige benadering

Dinsdag 3 oktober vindt in Lelystad het 'Nationaal Forum Life Sciences 2000' plaats. Hier zullen slechts biotechnologen en mensen die geloven dat moderne biotechnologie de wereldproblemen kan oplossen, elkaar moed inspreken met toespraken als "De biotechnologische eeuw". Er is geen ruimte voor het vaststellen van de risico's (er zijn alleen voorstanders als spreker); men is nog steeds slechts bezig om de technologie naar voren te schuiven als wondermiddel om ‘alle’ problemen op te lossen. Het NPG bepleit een fundamentele aanpak van problemen en een betere afweging van de mogelijke oplossingen daarvoor; en in dié volgorde.

De 'vermeende' risico's

Over de risico's wordt op het forum en elders niet fundamenteel gesproken. Wij hebben sterk de indruk dat sprekers geen neutrale inschatting kunnen maken van de risico's als er grote belangen mee gemoeid zijn. [Het is opvallend dat de ambassadrice van de VS opnieuw spreekt. Het zijn juist de VS die Europa onder druk zetten om geen beperkingen te leggen aan de invoer van genetisch gemodificeerde gewassen. Strenge etikettering wil de VS tegengaan via de WTO]. Gevaren worden vaak afgedaan als "de vermeende risico's". Recentelijk echter, bracht het Wageningse wetenschappelijke instituut PRI in opdracht van Greenpeace een rapport naar buiten waaruit blijkt dat er op talrijke gebieden nog vragen en onbekendheden zijn in een krachtenveld van een wetenschappelijke controverse.

Probleemanalyse

Gentechnologen komen met name in de landbouw met schijnoplossingen voor problemen. In plaats van te redeneren vanuit de problemen in de landbouw, de oorzaken daarvan, en de beschikbare opties om er iets aan te doen, begint men bij een technologie, zoekt een mogelijke toepassing, en stelt dat DIT de enige weg vooruit is. Andere opties, waar al jaren steeds betere resultaten mee geboekt worden, dreigen uit het zicht te verdwijnen.

Voorbeeld foute probleemanalyse: Gouden Rijst

Een duidelijk voorbeeld van deze manier van aanpak van problemen is die bij de rijst met ingebouwde vitamine A. Zwiterse wetenschappers ontwikkelden dit en met veel poeha maken grote gentech bedrijven bekend dat deze rijst bij miljoenen mensen blindheid kan voorkomen. En dat zij de rijst gratis ter beschikking stellen. Dat klinkt nobel, maar het is gebleken dat de ontwikkelaars van deze 'Gouden Rijst' pas ná de ontwikkeling (uit publieke fondsen) contact hebben gezocht met instituten die zich bezighouden met vitamine A-problematiek (WHO, GRAIN, UNICEF). Zij weten dat het gebrek veel beter b.v. lokaal kan worden opgelost door de lokale boeren te stimuleren vitaminerijke gewassen te verbouwen, en door dieetvoorlichting te geven. Dit heeft al succes gehad in Bangladesh en Thailand. Mensen die alleen rijst eten kunnen bij gebrek aan vetten of oliën in het dieet de vitamine zelfs niet eens opnemen. En dit is ook waar het werkelijk om gaat: men heeft in deze arme landen geen toegang tot uit breed voedselpakket zoals wij dit kennen. Het is meer van belang om de vraag te stellen waardoor men geen toegang heeft tot een volledig voedselpakket?! Overigens, van nature bevat roodbruine rijst in de buitenvlies vitamine A, maar deze wordt er afgepeld om de houdbaarheid te vergroten.

Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) is een breed samenwerkingsverband dat een kritisch-onderzoekende houding heeft tegenover alle facetten van gentechnologie. Op het gebied van gentechnologie in voedsel bepleit het NPG een moratorium, om overhaaste toepassingen met onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Het NPG wordt financieel ondersteund door het TriodosFonds en de Novib en is inhoudelijk onafhankelijk.

Dit persbericht en meer info vindt u op www.platformgentechnologie.nl

U kunt tevoren persoonlijk contact zoeken met:

Ir. Chris Hayes, te bereiken via het NPG-kantoor op vrijdag en maandag 2 okt. (020-6684085)

NIET VOOR PUBLICATIE:

Ing. Trix Kruger

Drs. Micha Kuiper, tel. 030-2543107 (vrijdag; voicemail beschikbaar)

pagina 2 van 2.

  Top Sub-menu Hoofdmenu.