Genethische Zaken 1
  Nieuwsbrief van het Nederlands Platform Gentechnologie nummer 1 - februari 2001

Het NPG

Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) is een platform waar individuen en organisaties samenwerken aan bewustwording van het algemene publiek en politici, om de schaduwzijde van gen-technologie naar voren te brengen. Op dit moment wordt er veel werk verzet
omtrent patenten (octrooien op leven, zie het artikel); we werken al jaren met andere organisaties aan het tot stand brengen van een moratorium (voorlopig verbod) op het gebruik en de verbouw van genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s) en u ziet ons vaak op debatten. Er wordt ook hard gewerkt aan informatieve folders en onze website, om het maatschappelijk debat van de juiste informatie te voorzien uit de hoek
van kritische onderzoekers. Tenslotte loopt er tot augustus 2001 een handtekeningenactie die premier W. Kok oproept om ervoor te zorgen dat mensen gentech-vrij voedsel kunnen kopen.

Geschiedenis in een notendop
De kiem voor het NPG is gelegd in september 1997. Oostenrijk stond destijds alleen in Europa met haar weigering van gentech maïs. Actievoerders brachten toen een bezoek aan de ambassades van Europese landen en de VS om ervoor te pleiten de positie van Oostenrijk te
respecteren. In de winter van ‘97-’98 ontstond de Coalitie tegen Patenten op Leven, waarin een aantal organisaties samenwerkte. In 1998 organiseerde Vereniging Jongeren Milieu Aktief voor de coalitie een succesvolle landelijke actiedag.
Ondanks gezamenlijke inspanningen met Europese maatschappelijke organisaties om Europarlementariërs te informeren over de onjuistheden en de onrechtvaardigheden in de Octrooirichtlijn 98/44 werd in mei ‘98 deze richtlijn aangenomen. De Nederlandse Tweede Kamer besloot daarop in oktober ‘98 tot een motie opdat Nederland de Europese Octrooirichtlijn aanvocht bij het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse
regering zette vervolgens hiermee een historisch unieke en waardevolle stap tegen dit juridisch monster. (zie artikel)

In de winter van ’98-’99 werd de Coalitie omgevormd tot het Nederlands Platform Gentechnologie. De eerste moratorium-oproep kwam in voorjaar ’99. Sindsdien zijn meer en meer organisaties zich in de problemen rond gentechnologie gaan
verdiepen, en de maatschappelijke roep om toepassing van het voorzorgsbeginsel is snel groeiende..