Genethische Zaken 1
  Nieuwsbrief van het Nederlands Platform Gentechnologie nummer 1 - februari 2001

Redactioneel
Dit is het eerste nummer van Genethische Zaken!

Genethische zaken is een uitgave van het Nederlands Platform Gentechnologie. We willen u met goed leesbare artikelen op de hoogte houden van ontwikkelingen in de gentechnologie, vanuit onze kritische invalshoek.
Uw op- en aanmerkingen zijn welkom, we zoeken nog naar de beste vorm.

Als u dit blad, dat om de paar maanden zal uitkomen, wilt blijven ontvangen, maar ook als u het wilt opzeggen, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt.
Wij vragen u om een bijdrage in de kosten van 12 gulden per jaar . Als u meer kunt missen is dat van harte welkom. Dit bedrag kunt u overmaken op ons gironummer onder vermelding van 'abonnement Genethische Zaken' en uw adres.

Chris