Genethische Zaken 1
  Nieuwsbrief van het Nederlands Platform Gentechnologie nummer 1 - februari 2001

Website biopolitiek

Medische biotechnologie is een terrein waar veel kritici van gentechnologie zich liever niet aan branden. Iedereen is toch voor nieuwe, betere medicijnen en diagnostiek? Ontwikkelingen in biowetenschap en gezondheidszorg beschrijven in termen van politieke keuzes geeft handen en voeten aan kritiek en biedt de mogelijkheid ontwikkelingen in de bio-medische ethiek en biotechniek te analyseren.

Een kritische analyse van Nederlandse Biopolitiek is op het internet nog nauwelijks voorhanden, maar daar komt nu verandering in. Biotechnologie archief NoGen, onderdeel van Politiek Infocentrum Wageningen. Op de overzichtelijk opgemaakte website staan artikelen, een onderwerpenlijst van NoGens documentatie en commentaren op ontwikkelingen in biotechland. De meeste artikelen komen uit BioBrief, het tijdschrift over Bio-politiek en ethiek. Oude nummers van dit blad zijn, gelayout, te downloaden vanaf de website.

Terugkerende thema`s bij NoGen en BioBrief zijn: markt voor menselijk bio-materiaal, orgaankweek, (xeno-)transplantatie, commercie & gezondheidszorg, euthanasie, farma-industrie, diergebruik, proeven op mensen, transhumans (mens/robot), DNA & Justitie, eugenetica, voortplantings-technologie, bevolkingspolitiek en medische bio-ethiek.

Wie liever het nieuwste nummer leest of geen toegang tot internet heeft kan een abonnement nemen op BioBrief. Voor 4 nummers kost dit 35 gulden. U heeft al een proefnummer voor f5,. Voor abonnement of proefnummer dient u het bedrag over te schrijven naar: Giro 1729278 t.n.v. NoGen, Wagening-en, o.v.v. abo BB of proef BB. De website Biopolitiek is te vinden op http://huizen.dds.nl/~lablab.

NoGen/BioBrief
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
infocent@wnet.bos.nl