Genethische Zaken 1
  Nieuwsbrief van het Nederlands Platform Gentechnologie nummer 1 - februari 2001

Grijp je kans, grijp in!

- diverse acties -

Organisaties steunen onze moratoriumoproep
Er zijn veel nadelen aan gentechnologie voor voedselproductie. Wij geven 5 hoofdgebieden aan: nadelen voor de landbouw; ecologie (verstoring van het milieu); voedselveiligheid; wetenschappelijke kennishiaten en technologische onvolmaaktheid; voedselzekerheid / zelfbeschikking. Onlangs bracht het Wagenings instituut PRI in opdracht van Greenpeace een rapport uit waaruit bleek dat er op minstens 17 gebieden de kennis ontbreekt over de precieze risico’s!

Het is niet verantwoord om gentechnologie nu al toe te passen. Zeker niet omdat het een dure keuze is terwijl er veel betere, duurzame opties zijn. Daarom riep het NPG de Nederlandse regering in 1999 samen met 22 grote maatschappelijke organisaties op om een moratorium in te stellen op de verbouw en toepassing van genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen in voeding en veevoer. De regering voert echter juist een stimuleringsbeleid voor biotechnologie. Wij werken aan een nog groter maatschappelijk draagvlak voor een moratorium. Als uw organisatie ook belangen behartigt die door gentechnologie bedreigd worden (o.a. agrariërs, consumentenorganisaties, milieuorganisaties, ontwikkelingswerkers, en dierenrechtenactivisten) dan kunt u de herhaalde oproep ook ondertekenen! Neem daarvoor contact op met ons kantoor.

Sneeuwbal handtekeningen actie
“Koop gentech vrij!” Wij vragen om gentech uit ons voedsel te weren. Met genetische manipulatie worden ongehoorde risico’s genomen. Dat hoeft u niet te slikken! Dus doe mee met onze handtekeningen actie en laat uw vrienden, familie en kennissen ook meedoen. De actie loopt tot 31 augustus 2001 Download de handtekeningen actie op www.stopmanipulatie.nl of bel 030- 2316566.

Laat uw stem horen op het maatschappelijk debat
Het is belangrijk dat u uw stem laat horen op het maatschappelijk debat, dat in 2001 gevoerd zal worden over gentechnologie en ons voedsel. Laat u niet afschrikken doordat u denkt dat gentechnologie technisch en complex is. Het gaat om uw wereld! Het is goed als zoveel mogelijk mensen van zich laten horen. Wij ondersteunen u door te zorgen dat er tegen die tijd overzichten zijn van veelgestelde vragen, en met feiten. Laat van u horen!

Koop selectief!
Zowel de Alternatieve Konsumentenbond (AKB) als Greenpeace hebben lijsten gemaakt van voedingsproducten waarin onvermelde genetisch gemanipuleerde bestanddelen opgenomen kunnen zijn. U hoeft niet elk product afzonderlijk op te zoeken; vaak zegt het merk al genoeg. Overigens: voedsel met EKO keurmerk is gentechvrij.

Stuur Genetisch gemanipuleerde gewassen van het veld
Machtig Greenpeace om mede namens u officieel bezwaar te maken bij de Nederlandse regering tegen het verlenen van nieuwe vergunningen voor veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen. Ze zorgen er bovendien voor dat uw Rode Kaart aan de betrokken politici wordt aangeboden, vóór het maatschappelijk debat over genetische manipulatie.

ADRESSEN
Nederlands Platform Gentechnologie (NPG)
Bezoek: Minnahassastr. 1 kamer 211 A’dam
Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam
Tel 020-6684085
info@platformgentechnologie.nl
http://www.platformgentechnologie.nl
http://www.stopmanipulatie.nl

Alternative Konsumentenbond (AKB)
Telefoon: 020 - 6863338
http://www.pz.nl/akb/

Greenpeace Nederland
Tel: 020 - 4223344
info@ams.greenpeace.org

http://www.greenpeace.nl/gminfo/