Genethische Zaken 1
  Nieuwsbrief van het Nederlands Platform Gentechnologie nummer 1 - februari 2001

Genethische Zaken is een papieren nieuwsbrief die wordt uitgegeven door het Nederlands Platform Gentechnologie.
Het is bedoeld als contactmiddel tussen individuen en organisaties in Nederland die zich bezig houden met het tegengaan van patenten op leven, een moratorium op gentech gewassen, en aanverwante zaken.

Met de links hierboven kunt u de artikelen ook lezen. U kunt ook een Acrobat 4 pdf-file downloaden (20 pagina's, 800 kb).

Abonnement
Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u lid worden door uw adres aan ons door te geven. Wij vragen u om vrijwillig een bijdrage van ten minste 12 gulden per jaar over te maken.